Odpowiedzialność lekarzy to temat, który od dawna budzi wiele kontrowersji i dyskusji. Jednym z aspektów tej odpowiedzialności jest kwestia ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej) lekarzy. Czy ubezpieczenie to powinno być jedynie obowiązkiem czy też wynikać z ich dobrej woli? W niniejszym artykule przyjrzymy się tej kwestii z różnych perspektyw.