Polskie ubezpieczenie zdrowotne jest dostępne dla obywateli polskich, posiadaczy karty pobytu i stałego pobytu oraz dla cudzoziemców przebywających czasowo w Polsce. Osoby, które pracują na terenie Polski i płacą podatki, mają automatycznie ubezpieczenie. Jednakże, osoby bezrobotne lub nieposiadające pracy powinny dokonać dobrowolnej rejestracji u Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).