Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest niezwykle istotne dla każdego biura rachunkowego. Jest to rodzaj polisy, który chroni firmę przed roszczeniami osób trzecich w przypadku szkód wyrządzonych przez pracowników biura. Chociaż odnosi się do sytuacji, w których dochodzi do błędów lub zaniedbań, warto zauważyć, że ubezpieczenie OC posiada wiele korzyści dla […]